METROPOLİS        İlk kez 1972 yılında Prof. Dr. Recep Meriç tarafından başlatılan Metropolis kentindeki arkeolojik araştırmalar, 1989 yılında başlayan ilk kazı çalışmaları ile farklı bir boyut kazanmıştır. Metropolis Kazıları 1992 yılından itibaren Philip Morris-Sabancı Ortaklığı ve 2006’dan itibaren de Sabancı Vakfı ve MESEDER (Metropolis’i Sevenler Derneği) katkıları ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına sürdürülmektedir. Kazılara ayrıca Torbalı Belediyesi, ve TÜBİTAK gibi kurum ve  bilim kuruluşlarının destekleri bulunmaktadır. Kazı ekibinde Türkiye’nin ve dünyanın değişik üniversitelerinden arkeolog, restoratör, mimar ve arkeoloji öğrencisi görev almakta, her yıl yaklaşık 50 kişi yılın 6 ayı çalışmaktadır. Metropolis Kazıları 2007 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Celal Bayar Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Aybek tarafından yürütülmektedir.

Metropolis Antik Kenti, İzmir ili Torbalı ilçesi sınırları içindeki Yeniköy ve Özbey köyleri arasındaki bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Kent oldukça verimli Kaystros (Küçük Menderes) ovasına hakim konumdadır.

Metropolis, “Ana Tanrıça Kenti” anlamına gelmektedir. Mater Gallesia isimli Ana Tanrıça’ya ait bir kült yeri işlevi gören kutsal mağara, kentin 5 km kadar kuzeyindeki Uyuzdere Mevkii’nde bulunmaktadır. Erken Tunç Çağ’dan itibaren yerleşim gördüğü saptanan Metropolis Antik Kenti’nde Tiyatro, Bouleuterion (meclis yapısı), Stoa (üstü kapalı gezinti yolu), Latrina (genel tuvalet), Hamam-Gymnasium kompleksi, Atriumlu Ev (ortasında bir avlu ve havuz bulunan konut tipi) ve Aşağı Hamam yapısı ortaya çıkarılmış ve bu yapıların bir kısmında restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Akropol kısmında yürütülen kazı çalışmaları sırasında burada Erken ve Orta Tunç Çağı’na ait bazı seramik parçaları ile taş baltalar ve Hitit dönemi ile çağdaş bir mühür ele geçmiştir. En erken Hellen yerleşimi ise MÖ 725 yıllarından sonra yine Akropol yakınında kurulmuştur. Kent asıl gelişimini Hellenistik dönemde göstermiştir. MÖ 2.yy’da Bergama Krallığı’nın himayesinde büyük gelişme kaydetmiş, Tiyatro, Bouleuterion ve Stoa gibi anıtsal yapılar bu dönemde inşa edilmiştir Yoğun bir kentleşme etkinliğinin gözlendiği bu dönemi, Roma dönemi izlemiş ve bu dönemde Roma İmparatorluğu geleneğinde zengin evleri de inşa edilmeye başlanmıştır. Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi haline gelen ancak savaşlar ve ekonomik nedenlerden dolayı küçülmeye başlayan kentte bir Bizans Kalesi inşa edilmiştir. 14.yy’dan itibaren Aydınoğulları’nın eline geçmesiyle bu beyliğe katılmıştır. Ancak kent eski konumunda daha fazla kalmamış ve Torbalı’ya taşınmıştır. Torbalı adı, Metropolis adının yüzyıllar içinde söylenip değişerek günümüze gelmiş biçimidir.

Kazı ile ilgili ayrıntılı bilgi için: metropolis.web.tr


İLETİŞİM


Telefon
:0 (236) 201 37 02 (Bölüm Başkanlığı)
Adres
:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi
45140 Muradiye Yunusemre/MANİSA
e-posta
:arkeoloji@cbu.edu.tr

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik